Ovzduší a voda

Ovzduší

Kopánky – Mikulčin Vrch spadá do kategorie lokalit s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravných pobytů. Tyto lokality zveřejňuje Státní fond životního prostředí České republiky a je ke stažení zde:

Seznam lokalit s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravných pobytů

 

Voda

Stejně jako kvalita ovzduší v lokalitě Bílé Karpaty, tak zde máme i velice kvalitní vodu. Pravidelně necháváme provádět odběry a rozbory vody v akreditované laboratoři v Brně.

  • Protokoly o zkoušce 2015:
Rozbor vody 03/2015